Εθελοντές

31 Οκτωβρίου 2019
Ετοιμασίες για την Ζάκυνθο, εθελοντές εν δράση...

ΠροσθήκηΜια μικρή γεύση από τους εθελοντές του "Καφέζυθοπωλείον ό,τι να ναι" και της φίλης @Φερενίκης Μωράκη... όλοι μαζί στην προσπάθεια για το bazaar της Ζακύνθου... Ευχαριστούμε Fereniki λεζάντας


Handmade jewellery by Artemis... δημιουργίες για το bazaar της Ζακύνθου... Ο Άγγελος και ο Γιάννης έχουν υποστηρικτές - εθελοντές παντού... όλοι μαζί θα κάνουμε τη διαφορά...


Περισσότεροι από 10 εθελοντές εργάζονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέρη για τις ανάγκες της μεγάλης εκδήλωσης στη Ζάκυνθο. Άλλο ένα βράδυ που έκλεισε με δημιουργική κούραση...


Το τελευταίο γούρι!!!!! Τα καταφέραμε!!




Άρθρο 6ο τού καταστατικού

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε:

1) Τακτικά, 2) Επίτιμα, 3) Πάρεδρα

α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι ανεξάρτητα απ' το φύλο, που έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια.Τα μέλη εγγράφονται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού συμπληρώσουν θητεία ενός χρόνου, σαν πάρεδρα.

β) Επίτιμα μέλη εκλέγονται απ' την Γενική Συνέλευση, κατόπιν πράτασης του Δοιηκητικού Συμβουλίου ή δέκα τουλάχιστον τακτικών μελών, αυτοί που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του σωματείου.

γ) Πάρεδρα μπορούν να γίνουν, κατόπιν αιτήσεώς τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του, όλοι ανεξάρτητα απ' το φύλο, οι κάτω του 18ου έτους της ηλικίας τους και πάνω από 14ων ετών. Έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα τακτικά μέλη, εκτός από το δικαίωμα "εκλέγειν" και "εκλέγεσθαι", το οποίον δεν έχουν, μπορούν όμως να γραφτούν τακτικά μέλη, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, μόλις συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και αφού συμπληρώσουν ένα χρόνο θητείας σαν πάρεδρα. Μόνο τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του "εκλέγειν" και "εκλέγεσθαι", εφόσον εκπλήρωσαν τις προς το σωματείο υποχρεώσεις τους. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος.

Άρθρο 7ο του καταστατικού

1- Δεν μπορεί να εγγραφεί σαν μέλος του Συλλόγου ή να γίνει τακτικό μέλος του,

α) Όποιος αμετάκλητα καταδικάστηκε και στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

β) Όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, για ανθρωποκτονία με πρόθεση, για κατασκοπία, για κλοπή, για υπεξαίρεση, για δόλια χρεωκοπία, για δωροδοκία και δωροληψία, για λιποταξία, για παραχάραξη, για πλαστογραφία, για απιστία, για απάτη, για εκβίαση, για εγκλήματα κατά των ηθών των άρθρων 336-353 του Π.Κ., για συκοφαντική δυσφήμηση, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για παράβαση του νόμου περί μεζαζόντων, καθώς και για παράβαση του Δ/15-17 ψηφίσματος της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.

Άρθρο 8ο τού καταστατικού

1- Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού τριών (3) ΕΥΡΩ για εγγραφή και ποσού τριών (3) ΕΥΡΩ για μηνιαία συνδρομή προς τον Σύλλογο. Τα παραπάνω ποσά μπορούν ν' αυξομειώνονται κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού.

    Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται:

α) Να καταβάλουν τακτικά τις προς τον σύλλογο συνδρομές τους,
β) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις
γ) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού και στους κανονισμούς του Συλλόγου.

2- Η παράλειψη καταβολής της μηνιαίας συνδρομής του μέλους επί δίμηνο, συνεπάγεται την διαγραφή του, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του ταμεία με συστημένη επιστολή και προθεσμία δέκα πέντα (15) ημερών από την λήψη της επιστολής.

Άρθρο 12ο τού καταστατικού

   Πόροι του Σωματείου:

α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές ή έκτακτες εισφορές των μελών.

β) Οι κρατικές, Δημοτικές ή Κοινοτικές επιχορηγήσεις

γ) Οι Δωρεές ή τα Κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.


ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ - ΚΟΥΒΑΛΗΤΕΣ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων, Αγάπη για Ζωή ενημερώνει και ταυτόχρονα καλεί τους φίλους σε μια ιδιαίτερη συμμετοχή όσον αφορά τη δράση μας με τα καπάκια.

Τα καπάκια συγκεντρώνονται από όλα τα μέρη της Ελλάδας και μεταφέρονται από μεταφορικές εταιρίες, οι οποίες αφιλοκερδώς μας στηρίζουν στη δράση αυτή, σε χώρο αποθήκευσης που μας έχει παραχωρηθεί. Στήνεται μια μεγάλη αλυσίδα εθελοντικής προσφοράς και συνεργασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο όγκος των καπακιών πια ξεπρνάει τις δυνατότητες μας και ζητούμε ανθρώπους, μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, φοιτητές, καθηγητές και όποιον μπορεί και διατίθεται να βοηθήσει την ημέρα της ανακύκλωσης, η οποία θα ανακοινώνεται μέρες πριν. Πιο συγκεκριμένα ζητούμε εθελοντές για να φορτωθεί από όλους μας ο όγκος των καπακιών στο φορτηγό.

Για αυτή τη δράση θα δίνεται σε όποιον συμμετέχει και το επιθυμεί βεβαίωση συμμετοχής, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο βιογραφικό σαν εθελοντική εργασία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε για αυτή τη δράση είτε τηλεφωνκά, είτε με e-mail, είτε με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook.

Ό,τι μοιράζεται γίνεται πιο ελαφρύ!